Детска градина № 50 "Зайчето Куики", район "Възраждане" (английски език, народни танци, керамика, футбол, йога, плуване, балет)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 50 "Зайчето Куики", район "Възраждане", за:

 - английски език
 - народни танци
 - керамика
 - футбол
 - йога
 - плуване
 - балет

09.07.2020