Детска градина № 33 "Сребърни звънчета", район "Овча купел" (английски език, модерни танци, йога, баскетбол, футбол, приложни дейности, плуване, народни танци)

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 33 "Сребърни звънчета", район "Овча купел", за:

 - английски език
 - модерни танци
 - йога
 - баскетбол
 - футбол
 - приложни дейности
 - плуване
 - народни танци.

19.06.2020