Детска градина № 195 „Братя Мормареви”, район "Оборище" (плуване)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 195 „Братя Мормареви”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 195 „Братя Мормареви”, район "Оборище", за: плуване с осигурен транспорт за пътуване от филиалите.

15.06.2020