Детска градина № 179 "Синчец", район "Илинден" (логопед, йога за деца, приложни изкуства, футбол, народни и модерни танци, английски език, балет)Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 179 "Синчец" извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2020/2021 г., 2021/2022 г. и 2022/2023 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 179 "Синчец", район "Илинден", за:

 - логопед
 - йога за деца
 - приложни изкуства
 - футбол
 - народни и модерни танци
 - английски език
 - балет.

14.08.2020