Детска градина № 178 „Сребърно копитце”, район „Младост” (балет, йога, плуване, приложни изкуства, народни танци)

Обяви за конкурси по документи за следните допълнителни образователни дейности в Детска градина № 178 „Сребърно копитце”, район „Младост”, извън основните форми на педагогическо взаимодействие:

28.08.2020