Детска градина № 175 „Слънчеви лъчи”, район "Лозенец" (ударни инструменти) - удължаване срока за провеждане на конкурса


Обява относно удължаване срока за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти за учебната 2019/2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 175 „Слънчеви лъчи”, район "Лозенец",  за: ударни инструменти.

18.02.2020