Детска градина № 175 „Слънчеви лъчи”, район "Лозенец" (ударни инструменти)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните оразователни стандарти за учебната 2019/2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 175 „Слънчеви лъчи”, район "Лозенец", за: ударни инструменти.

28.01.2020