Детска градина № 162 „Вихрогонче”, район "Красно село" (народни танци, модерни и спортни танци, спортно-подготвителни двигателни дейности, приложно изкуство, логопед)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 162 „Вихрогонче”, район "Красно село", за:

1. Народни танци
2. Модерни и спортни танци
3. Спортно-подготвителни двигателни дейности
4. Приложно изкуство
5. Логопед.

06.02.2020