Детска градина № 160 "Драгалевци", район "Витоша" (български народни танци, таекуондо, английски език, приложни изкуства)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи в ДГ № 160 "Драгалевци", район "Витоша", за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 160 "Драгалевци", район "Витоша", за:

- Български народни танци;
- Таекуондо;
- Английски език;
- Приложни изкуства.

10.07.2020