Детска градина № 158 „Зора“, район „Илинден“ (футбол, приложни изкуства, йога, балет)

Детска градина № 158 „Зора“, район „Илинден“, обявява конкурс по документи за следните допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 учебни години:

14.07.2020