Детска градина № 154 "Сбъдната мечта", район "Слатина" (български народни танци, йога за деца, плуване, приложни изкуства, английски език, латиноамерикански и модерни танци, футбол)Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 154 "Сбъдната мечта", район "Слатина", за:

 - български народни танци;
 - йога за деца;
 - плуване;
 - приложни изкуства;
 - английски език;
 - латиноамерикански и модерни танци;
 - футбол.

16.09.2020