Детска градина № 103 "Патиланско царство", район "Подуяне" (английски език, приложни дейности, народни танци, модерни и спортни танци, джудо)

Обяви относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 103 "Патиланско царство", район "Подуяне", за учебната 2020/2021 г., 2021/2022 г. и 2022/2023 г., за:

17.06.2020