Детска градина № 164 "Зорница", район "Овча купел" (английски език, народни танци, футбол, плуване)

Обяви за провеждане на Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 година.

Допълнителни образователни дейности на № 164 "Зорница", район "Овча купел", за:

27.08.2020