Детска градина № 120 „Детство под липите“, район "Възраждане" (английски език)

 

Обява за провеждане конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 120

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 120 „Детство под липите“, район "Възраждане", за: 

16.09.2020