Детска градина № 118 "Усмивка", район "Сердика" (английски език)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 118 „Усмивка”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 118 "Усмивка", район "Сердика", за: английски език.


 

19.08.2020