Детска градина № 116 „Мусала“, район "Витоша" (спортни и модерни танци, народни танци )

Обяви за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 116 „Мусала“

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 116 „Мусала“, район "Витоша", за:

 

16.09.2020