Детска градина № 110 „Слънчева мечта”, район "Подуяне" (английски език)


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 110 „Слънчева мечта”, район "Подуяне", за: английски език.

27.07.2020