Детска градина № 100 „Акад. П. Райков”, район "Оборище" (английски език, танцова култура)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в Детска градина № 100 „Акад. Пенчо Райков"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 100 „Акад. П. Райков”, район "Оборище", за:
1. Английски език
2. Танцова култура.

05.06.2020