Четири знакови сгради – паметници на културата получават финансиране от Столична община

Четири знакови сгради – паметници на културата получават финансиране от Столична община, с което да изготвят проектите за реставрация им, да се заплатят всички такси и авторския надзор при строителството. Това са Националният студентски дом,  две сгради на Българската академия на науките на ул. „Московска“ – Института по балканистика и бившия Институт по социология и жилищнотърговска сграда на ул. „Позитано“ № 1.

По предложение на кмета на София Йорданка Фандъкова бе създадена Програма „Културно наследство“ на Столична община. Целта е да се подпомагат  собствениците на недвижими културни ценности в опазването, реставрацията и консервацията им. Тази година в бюджета на София са отделени 300 000 лв. за програмата, по която могат да кандидатстват всички собственици, независимо дали са частни, общински или държавни.

Информация за първите 4 сгради, които ще получат финансиране:

Студентският дом – изграден в периода 1931 – 1933 г. по проект на архитектите Станчо Белковски и Иван Данчов. Тя е единствена за времето си сграда с киносалон, репетиционни зали за самодейни състави, административни помещения, ателиета за художници.

Административната сграда на БАН на ул. „Московска” № 13 – 13А – построена в периода 1880 – 1886 г. Архитектурата е подчинена на стиловите изисквания от периода на Освобождението. Класическите детайли приобщават сградата към архитектурния ансамбъл на стария Офицерски клуб и Княжеския дворец. Сградата е известна като „училище от фонда на д-р Василиади“. По време на Втората световна война се ползва за канцелария на въздушните войски.

Жилищна сграда на ул. „Позитано” № 1 – построена около 1910 г. по проект на арх. Георги Кунев. Тя принадлежи към административно-търговски и банкови сгради в квартала на Търговския дом. Тя е най-старата постройка в този квартал и единствената, строена за жилищни нужди.

Сградата на БАН  на ул. „Московска” № 45 също е по проект на арх. Георги Кунев. Тя е построена през 1924 – 1925 г. за жилище на сестрата на Никола Мушанов и е свързана във втори етаж с неговата къща.

 

 

 

 

23.07.2020