Център за работа с деца на улицата (кв. "Факултета")


Адрес: кв. "Факултета", ул. "Г. Папанчев" № 14

Ръководител: Елена Баракова

Телефон: 0888 628 121; 02 822 33 46

Е-mail: e.barakova@hesed.bg

Интернет страница: www.hesed.bg

Услугата се администрира от: Фондация "Здраве и социално развитие".

14.11.2016