Център за работа с деца на улицата (кв. „Филиповци")


Адрес: кв. „Филиповци"

Ръководител: Милена Кирилова

Телефони: 0889 980 498; 02 423 7420

E-mail: m.kirilova@hesed.bg

Услугата се администрира от: Фондация "Здраве и социално развитие"

03.02.2019