Център за работа с деца на улицата "Посока"


Адрес: ж.к. „Орландовци“, ул. „Вела Чорбова“ № 28А
Ръководител: Иво Ванчев
Телефон: 0879 498 975

Услугата се администрира от: Фондация "Конкордия България".

Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ) „Посока” е социална услуга, която предлага дневна грижа на деца, за които е установено, че са в риск. Основен приоритет на услугата е превенция на отпадането от образователната система, социална изолация и неглижиране. ЦРДУ "Посока" осигурява базова подкрепа (храна, облекло и обувки според сезона и нуждите на детето, здравна и зъболекарска помощ); подкрепа в подготовката за училище; възможност за работа с психолог; подкрепа на семействата в грижата за децата, както и при контакт с държавни служби. В дългосрочен план ЦРДУ се стреми към подобряване социалните способности на децата, по-добрата им интеграция и задържане в образователната система, както и повишаване на родителския капацитет и укрепване на семейната обстановка.

Капацитет и продължителност – услугата е с капацитет 25 места и има средносрочен характер (6 месеца), с възможност за удължаване според индивидуалния казус. Ползването на услугата ЦРДУ се регламентира чрез направление от отдел „Закрила на детето“ и/или договор за предоставяне на социална услуга със законен представител на непълнолетния потребител.

03.02.2019