Център за обществена подкрепа "Бъдеще"

Адрес: кв. "Горна баня", ул. "Христо Стефчов" № 2
Директор: Златка Петкова
Тел.: 02 956 95 29; 02 957 86 46
Интернет адрес: http://www.copgb.eu/wp/

Услугата се администрира от фондация "Надежда".

11.11.2016