Частично променени маршрути на трамвайни линии №№ 20 и 22

На 24.10.2019 г. от 07:30 часа във връзка с провеждане на събитие ще бъдат частично променени маршрутите на трамвайни линии №№ 20 и 22, както следва:

  • Трамвайна линия № 20 ще се движи по маршрут: депо "Искър" – Младежки театър;
  • Трамвайна линия № 22 ще се движи по маршрут: автостанция "Изток" – Младежки театър.

Ще бъде разкрита временна автобусна линия № 22-ТМ с маршрут: от ж.к. "Западен парк" (крайна станция на автобусни линии № 72 и 77), надясно  ул. „Западна“, надясно по ул. „Суходолска“,  наляво по ул. „Кубан“, по бул. „Възкресение“, наляво по бул. „К. Величков“, надясно по ул. „Пиротска“, надясно по бул. „Христо Ботев“, надясно по бул. „Тодор Александров“ и наляво по бул. „К. Величков“ по маршрута до ж.к. "Западен парк".

Автобусите ще се движат по споделеното трамвайно трасе по  бул. „Възкресение” и бул. „Константин Величков”.

Автобусите ще спират:

  • на всички съществуващи автобусни спирки по маршрута, включително на спирките в споделеното трамвайно трасе и на спирките на нощните автобусни линии:

- с код 6405 „Бул. "Христо Ботев” (крайна и начална) на бул. „Тодор Александров” в посока ж.к. "Западен парк" за нощните автобусни линии Н1 и Н3;
- с код 6407 „Ул. "Опълченска” на бул. „Тодор Александров” в посока ж.к. "Западен парк" за нощната автобусна линия Н1;

  • на трамвайните спирки по ул. „Пиротска“:

- с код 1927 „Ул. "Димитър Петков”;
- с код 2077 „Ул. "Одрин”;
- с код 2086 „Ул. "Опълченска”;
- с код 0384 „Бул. "Христо Ботев”;

  • на временна спирка с код 6399 „Ул. "Одрин” на бул. „Тодор Александров” на 30,00 метра след ул. „Одрин”.

На 24.10.2019 г. от 07:00 във връзка с организираното мероприятие ще бъде забранен престоят и паркирането на превозни средства по ул. „Екзарх Йосиф“ между ул. „Георг Вашингтон“ и ул. „Цар Самуил“.

От 07:00 часа до приключване на мероприятието на 24.10.2019 г. ще се забрани влизането на превозни средства по ул. „Екзарх Йосиф“ между бул. „Кн. Мария-Луиза“ и бул. „Стефан Стамболов“.

23.10.2019