Боршош: Децата в детските градини не могат да носят маски

Във връзка с приемането на насоки за работа в условията на COVID-19 за учебната 2021/22 година и стартиране работата на детските градини на 1 септември зам. - кметът Мирослав Боршош  изрази позиция, че децата в детските градини не могат да носят защитни маски за лице. Това  становище беше обсъдено и подкрепено от работодателските организации в системата на предучилищното и училищното образование, както и от  родителски организации. Дневният режим на децата в детските градини е наситен с различни дейности, ситуации  и активности като  хранене, игри и следобедния сън при които носенето на предпазни маски е невъзможно и неефективно.

30.08.2021