7 емблематични сгради в центъра на София ще бъдат реставрирани по Програма “Културно наследство”

Програмата е приета от СОС през 2019 година по инициатива на кмета Йорданка Фандъкова и нейна основна цел е подкрепа на усилията на гражданското общество за опазване на недвижимото културно наследство на територията на Столична община и насърчаването на собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.
В четвъртък на заседанието на Градския парламент предстои да бъде гласувано предложението на главния архитект, което предвижда финансирането за цялостно обследване на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционните проекти, заплащане на такси за съгласуване/одобряване на същите, издаване на разрешение за строеж. Експертният и Програмният съвет на Програма „Културно наследство“ след класиране са одобрили 7 и две резервни сгради от общо 21-о подадени заявления за възстановяването на стари емблематични здания в районите „Оборище“, „Средец“ и „Възраждане“, това са:

  1. Жилищно-търговска сграда на Иван Кацаров, бул. „Ст. Стамболов“ № 52;
  2. Жилищно-търговска сграда, ул. „Леге“ № 3;
  3. Жилищно-търговска сграда на Райна Данаилова, бул. „Кн. Мария-Луиза“ № 65;
  4. Жилищна сграда на Нешо Салчев, ул. „Ген. Паренсов“ № 4;
  5. Сграда – кафене "Средец" („Якобински клуб“), ул. „Ив. Вазов“ № 6;
  6. Жилищно-търговска сграда – здание на Калпакциев, бул. „Хр. Ботев“ № 101;
  7. Жилищно-търговска сграда на Соломон Кокашвели, ул. „Княз Борис I“ № 143;

Резервни обекти:

  1. Жилищна сграда на инж. Йорданов, ул. „Добруджа“ № 7;
  2. Жилищна сграда на Б. Нешев, ул. „Московска“ № 21;

„За нас е важно да съхраним красивия исторически облик на София и правим възможното в тази ситуация, но въпросът с опазването на културно-историческото ни наследство трябва да се реши на национално ниво“ – настоява председателят на СОС Георги Георгиев.

21.02.2022