Организация на движението за фестивал „СтолицаЛитература“

От 15.00 часа до 20.00 часа на 20.06.2024 г. се забранява  престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Цар Шишман“ в участъка между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Юри Венелин“.

От 16.00 часа до 20.00 часа на 20.06.2024 г.  се забранява  влизането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Цар Шишман“ в участъка между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Юри Венелин“.

20.06.2024