Организация на движението за изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци”

От 24.06.2024 г. до 11.08.2024 г. /включително/  се въвеждат  следните промени в организацията на движението:
Забранява се влизането на пътните превозни средства /ППС/ по ул. „Папрат“ между ул. „Горска поляна“ и ул. „Христина Морфова“, по ул. „Захари Зограф“ между ул. „Папрат“ и ул. „Панайот Пипков“, по ул. Карнобатски проход“ между ул. „Деян Горинов“ и ул. „Папрат“, с изключение на превозните средства, които са собственост на лица живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за превозни средства, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.
Въвежда се еднопосочно движение по следните улици в кв. „Драгалевци”:
- ул. „Горска поляна“ между ул. „Панайот Пипков“ и ул. „Папрат“ с посока към ул. „Папрат“;
- ул. „Христина Морфова“ между ул. „Папрат“ и ул. „Ябълкова градина“ с посока към ул. „Ябълкова градина“;

20.06.2024