Организация на движението за топлозахранване и абонатни станции за сграда на бул. „Проф. Цветан Лазаров“

Забранява се влизането на пътни превозни средства както следва:
- От 18.06.2024 г. до 07.07.2024 г. /включително/ по северното пътно платно на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ в участък с дължина 100 м. преди бул. „Кръстю Пастухов“ в посока Център, като движението се извършва двупосочно в южното пътно платно на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ в посочения участък;
- От 08.07.2024 г. до 26.07.2024 г. /включително/ по дясната и лявата пътни ленти от северното пътно платно на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ в участък с дължина 50 м. и на 50 м. преди бул. „Кръстю Пастухов“ в посока Център и по средната и лявата пътни ленти от южното пътно платно на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ в участък с дължина 50 м. и на 50 м. от ул. „Обиколна“ в посока ж.к. „Дружба“.
От 27.07.2024 г. до 16.08.2024 г. /включително/ по дясната пътна ленто от северното пътно платно на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ в участък с дължина 50 м. и на 50 м. от бул. „Кръстю Пастухов“ в посока център и по средната и дясната пътни ленти от южното пътно платно на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ в участък с дължина 50 м. и на 50 м. от ул. „Обиколна“ в посока ж.к. „Дружба“.

 

18.06.2024