Организация на движението за събитие на Посолството на Великобритания

От 15:00 до 21:00 часа на 20.06.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи приема, и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на:
- ул. „ Проф. Фритьоф Нансен” в участъка между бул. „Васил Левски” и бул. „Патриарх Евтимий”;
- бул. „Васил Левски” в участъка между ул. „6-ти септември” и ул. „Хан Крум”;
- ул. „6-ти септември” в участъка между бул. „Васил Левски” и ул. „Любен Каравелов”.

 

13.06.2024