Промяна в организацията на движение във връзка със заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
► От 20:00 часа на 15.06.2024 г. до 02:00 часа на 16.06.2024 г. на ул. „6-ти септември“ № 5 – 7 – 6 (шест) паркоместа;
► От 08:00 до 22:00 часа на 18.06.2024 г. на бул. „Кн. Ал. Дондуков“  67 – 6 (шест) паркоместа;
► От 08:00 до 22:00 часа на 19.06.2024 г. на ул. „Панайот Волов“ 1 – 6 (шест) паркоместа.

 

12.06.2024