Във връзка с провеждане на турнир по петанк се променя организацията на движение

От 08:00 до 18:00 часа на 15.06.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието на ул. „Кракра” между ул. „Шипка” и ул. „Оборище” – 3 (три) паркоместа.

 

12.06.2024