Организация на движението във връзка с провеждане на фестивала „Piazza Birra Moretti“

От 13:00 ч. на 13.06.2024 г. до 12:00 ч. на 17.06.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието и извън местата в режим на почасово платено паркиране „служебен абонамент“, на ул. „Уилям Гладстон” при пл. „Петко Р. Славейков” – 3 (три) паркоместа.

 

12.06.2024