Организация на движението по ул. „Димитър Петков“

До 19.07.2024 г. (включително) се забранява паркирането на пътни превозни средства по ул. „Димитър Петков“ в участък от ул. „Цар Симеон“ до улица без име в посока ул. „Пиротска“.
До 19.07.2024 г. се забранява влизането по източното пътно платно на ул. „Димитър Петков“ в участъка ул. „Цар Симеон“ до улица без име в посока ул. „Пиротска“, като движението са осъществява двупосочно по западното пътно платно на ул. „Димитър Петков“, в посочения по-горе участък.

12.06.2024