Организация на движението във връзка със заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
➢ От 13:00 до 21:00 часа на 12.06.2024 г. и 13.06.2024 г. на ул. „Шейново“ № 13 – 6 (шест) паркоместа;
➢ На 14.06.2024 г.:
- от 13:00 до 20:00 часа на ул. „Славянска“ № 10 – 6 (шест) паркоместа;
- от 20:00 до 24:00 часа на ул. „Цар Шишман“ № 18 – 6 (шест) паркоместа

 

10.06.2024