Организация на движението във връзка със заснемане на филм 

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- От 07:30 до 22:30 часа на 10.06.2024 г. на ул. „Св. Климент Охридски“ при бул. „Цар Освободител“ – 6 (шест) паркоместа;
- От 15:00 часа на 12.06.2024 г. до 03:00 часа на 13.06.2024 г. на ул. „Бачо Киро“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – 6 (шест) паркоместа;
- От 17:00 часа на 14.06.2024 г. до 05:00 часа на 15.06.2024 г. на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски“ – 6 (шест) паркоместа.

05.06.2024