Организация на движението във връзка със заснемане на игрален филм 

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва: 
- От 19:30 часа на 05.06.2024 г. до 20:00 часа на 06.06.2024 г. на ул. „Червена стена“ между ул. „Петър Станчев“ и бул. „Джеймс Баучер“ – 25 (двадесет и пет) паркоместа;
- От 19:30 часа на 05.06.2024 г. до 20:00 часа на 06.06.2024 г. на бул. „Джеймс Баучер“ между ул. „Червена стена“ и ул. „Капитан Тодор Ночев“ – 10 (десет) паркоместа;
- От 15:00 часа на 22.06.2024 г. до 16:00 часа на 23.06.2024 г. на ул. „Позитано“ между ул. „Перник“ и ул. „Алдомировска“– 10 (десет) паркоместа;
- 15:00 часа на 22.06.2024 г. до 16:00 часа на 23.06.2024 г. на ул. „Алдомировска“ между ул. „Позитано“ и бул. „Александър Стамболийски“ – 10 (десет) паркоместа.

05.06.2024