Организация на движението за провеждане на състезание по първа долекарска помощ 

От 08:00 до 21:00 часа на 04.06.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на бул. „Джеймс Баучер“ при храма „Въздвижение на Св. Кръст Господен” – 1 (едно) паркомясто.

04.06.2024