Организация на движението за заснемане на филм 

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- от 08:00 до 22:00 часа на 05.06.2024 г. и от 11:00 до 23:00 часа на 06.06.2024 г. на ул. „Шейново“, при  Втора САГБАЛ – 6 (шест) паркоместа.
На 08.06.2024 г.:
- от 10:00 до 15:00 часа на ул. „Пиротска“ № 59 – 6 /шест/ паркоместа;
- от 15:00 до 23:00 часа на ул. „Пиротска“ № 83 – 6 /шест/ паркоместа.

04.06.2024