Общинска програма за опазване на околната среда на Столична община за периода 2018 - 2027 година

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Проект на Общинска програма за опазване на околната среда на Столична община, 2018 – 2027 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Общинска програма за опазване на околната среда на Столична община, 2018 – 2027 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Десислава Билева, зам.-кмет на Столична община
 • Относно: Проект на Общинска програма за опазване на околната среда на Столична община, 2018 – 2027 г.

По електронен път:

 • Ел. поща: nmakarova@sofia.bg и l.petrunov@sofia.bg
 • Относно: Проект на Общинска програма за опазване на околната среда на Столична община, 2018 – 2027 г.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 07.07.2020 г. до 06.08.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Нина Макарова – директор на дирекция "Околна среда"
  e-mail: nmakarova@sofia.bg
 • Лазар Петрунов – началник на отдел "Опазване на околната среда"
  e-mail: l.petrunov@sofia.bg
  тел. 02 93 77 585.

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.