Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община

Вносители: Иван Илиев, Николай Стойнев, Владимир Данев, Миглена Горанова, Карлос Контрера, Симеон Славчев - общински съветници

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на Столична община.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33 или на следните e-mail адреси: vzaharieva@sofia.bgir.dimitrov@sofia.bgtradeva@sofia.bgjp@sofia.bg 


ПОКАНА

Във връзка с работата на работна група по Заповед СОА16-РД91-88/12.02.2016 г. на кмета на Столична община и изготвен доклад с вх. № СОА17-ВК66-6552/28.09.2017 г. относно приемане на нова Наредба за обществения ред на територията на Столична община ще се проведе обществено обсъждане на горецитирания проект за нормативен акт на 19.10.2017 г. от 11.30 ч. в зала № 5 на Столична община.

Дневен ред:

1. Представяне на Проект на нова Наредба за обществения ред на територията на Столична община
2. Обсъждане на проекта по т. 1

Проектът на нормативен акт е достъпен в срок до 03 ноември 2017 година.

Протокол от обществена консултация (публикуван на 24.10.2017 г.)


ПОКАНА

Във връзка с работата на работна група по Заповед СОА16-РД91-88/12.02.2016 г. на кмета на Столична община и изготвен доклад с вх. № СОА17-ВК66-6552/28.09.2017 г. относно приемане на нова Наредба за обществения ред на територията на Столична община и поради големия обществен интерес, ще се проведе второ обществено обсъждане на горецитирания проект за нормативен акт на 26.10.2017 г. от 16.30 ч. в зала № 5 на Столична община, ул. № "Московска" 33.

Дневен ред

1. Представяне на Проект на нова Наредба за обществения ред на територията на Столична община
2. Обсъждане на проекта по т. 1

Проектът на нормативен акт е достъпен в срок до 03 ноември 2017 година.

В 7-дневен срок от провеждане на обсъждането, участниците могат да изпращат писмени мнения, становища и предложения по проекта на наредба.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА ОТ:


ДОКЛАД № СОА17-ВК66-6552-[9]/28.06.2018 г. относно Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община
(публикуван на 28.06.2018 г. )


ДОКЛАД № СОА17-ВК66-6552-[13]/26.07.2018 г. относно Проект на Наредба за обществения ред на територията на Столична община
(публикуван на 03.08.2018 г. )