Проект за промени в Правилника за дейността на СОАП

Проект за промени в Правилника за дейността на СОАП във връзка с възлагане на дейности по осъществяване на инвестиционната политика на СО

Публикувано на: 08.07.2015 г.

Вносител: Надзорен съвет на Столична общинска агенция за приватизация

Доклад, Проект на решение, Проект на Правилника

08.07.2015