Проект за промени в Правилника за дейността на Столична общинска агенция за приватизация

Проект за промени в Правилника за дейността на Столична общинска агенция за приватизация

Публикувано на: 27.02.2014 г.

Вносител: Валя Чилова – общински съветник и председател на надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация

Доклад, Проект за решение

27.02.2014