Проект за изменения и допълнения на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на СО

Проект за изменения и допълнения на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община

Публикувано на: 15.02.2011 г.

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

15.02.2011