Проект за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на СО

Проект за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Публикувано на: 07.01.2011 г.

Вносител: Любомир Христов, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект

07.01.2011