Проект на изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на СО

Проект на изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Публикувано на: 06.01.2011 г.

Вносители: Стефан Иванов и Борислав Бориславов - общински съветници

Доклад, Проект за решение

06.01.2011