Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци

Публикувано на: 29.12.2010 г.

Вносител: Минко Герджиков - заместник-кмет на Столичната община

Доклад, Проект за решение

29.12.2010