Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 10.11.2010 г.

Вносител: Иван Сотиров - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

10.11.2010