Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията на дейността на ОП Социален патронаж

Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Социален патронаж"

Публикувано на: 10.11.2010 г.

Вносител: Албена Атанасова - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

10.11.2010