Проект за допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО

Проект за допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 13.10.2010 г.

Вносител: Ивайло Йонков - общински съветник

Доклад, Проект за решение

13.10.2010